Om oss

Infosoft har sedan starten 1990 specialiserat sig på att leverera IT-lösningar för en effektiv och automatiserad drift och abonnemangstjänster och andra recurring revenue modeller.  

Man with Laptop and mug

Genom vår ledande position inom mediebranschen över många år har vi byggt upp en unik erfarenhet av vad som krävs av ett system som ska hantera både stora volymer och hög komplexitet, utan användning av manuella processer.

Vår plattform INFO-Subscription är byggd på dessa erfarenheter och levererar marknadens mest kompletta lösning för verksamheter som säljer genom en recurring revenue modell, vare sig det är abonnemang, uthyrning eller andra koncept där intäkterna är löpande.

<? $element['headline']; ?>

<? $element['headline']; ?>
Vår kompetens

Vårt team har hög kompetens och erfarenhet från en marknad med höga krav och komplexitet i sin abonnemangsmodell. Vi har en stark och etablerad professionell miljö som består av egna utvecklings- och driftsresurser i Norge och Sverige, kombinerat med ett väl inarbetat utvecklingscenter i Europa för tillförsel av extra kapacitet vid behov.

<? $element['headline']; ?>

<? $element['headline']; ?>
Vår teknologi

Vi har i snart 30 år legat i framkant när det gäller att använda ny teknologi i våra lösningar. INFO-Subscription bygger på en smidig mikrotjänstarkitektur och är designad från start som en molnlösning. Kombinerat med en ”API First”-strategi säkerställer detta att våra kunder alltid har kortast möjliga väg till att etablera, skala och effektivisera sina erbjudande och koncept.

<? $element['headline']; ?>

<? $element['headline']; ?>
Vår flexibilitet

Vi har över tid visat en förmåga att utveckla och bistå våra kunders förändrade behov inom olika områden. En flexibilitet som vi tror har stort värde i tider av hög förändringstakt. Vi kommer fortsätta hjälpa våra kunder att snabbt hitta bra lösningar när nya behov uppstår.

post-thumbnail

Ta emot vårt nyhetsbrev