När behöver du ett abonnemangssystem?

När behöver du ett abonnemangssystem?

I en värld där affärsmodeller vänder sig mot abonnemangsbaserade tjänster blir det allt viktigare att hantera abonnenter på bästa möjliga sätt.

Oavsett om det handlar om digitala tjänster, medlemskap eller periodiska leveranser av fysiska varor kräver abonnemangshantering en hel del ”finess” och noggrannhet. Idealt sett bör du undvika manuella processer samtidigt som du säkerställer att kunden upplever god service.

Vid något tillfälle bör du investera i ett abonnemangssystem. Men när? Låt oss utforska detta vidare.

Tecken 1: Ökande volym 

Vad det betyder: När dina abonnenter ökar ökar även mängden administrativt arbete. Tillväxten i kundbasen innebär fler transaktioner att hantera, fler fakturor att skicka ut och mer kunddata som behöver uppdateras och underhållas. 

Tecken 2: Ökande komplexitet 

Vad det betyder: När dina tjänster eller produkter blir mer varierade och komplexa krävs det en viss finess för att hantera dem. Detta gäller om du erbjuder olika nivåer av medlemskap, anpassade paket eller ett stort urval av produkter på abonnemang. Varje kund kan ha unika preferenser, vilket gör manuell hantering tung och kostsam. 

Tecken 3: Brist på interna resurser 

Vad det betyder: Att tilldela tillräckliga resurser för att effektivt hantera abonnemangsmodeller kan vara utmanande, särskilt för företag i tillväxtfasen. När manuell administration av abonnemanger tar värdefull tid från kärnverksamheten (produktutveckling, marknadsföring och kundservice) blir behovet av ett abonnemangssystem tydligt. 

Tecken 4: Möjlighet till automatiserad försäljning 

Vad det betyder: Ett välutvecklat abonnemangssystem hjälper även till att identifiera och automatisera möjligheter till försäljningsutvidgning. Detta är viktigt för dem som vill öka intäkterna per prenumerant (andel av plånboken) genom att erbjuda anpassade uppgraderingar eller ytterligare produkter baserade på deras nuvarande val och tidigare beteende. 

Slutsats 

Var och en av de fyra faktorerna ovan kan ensam vara tillräcklig för att motivera en investering i ett modernt abonnemangssystem. Men oftast är det en kombination av faktorerna som gör att man ser att tiden nu har kommit. Eftersom det tar lite tid från när du tänker ”nu behöver jag ett system” till när du har en fullt implementerad lösning är det klokt att fatta beslutet i tid. 

Intresserad av att läsa mer?

Ladda ner vår whitepaper, som går djupare in på ämnet och ger exempel.

Upptäck de smarta hemligheterna bakom framgångsrik försäljning av abonnemang! Ladda ner vårt kostnadsfria whitepaper nu och få exklusiva insikter och strategier för att öka abonnemangstillväxten.