Därför måste du ha ett bra abonnemangssystem

Därför måste du ha ett bra abonnemangssystem

Erbjuder du varor och tjänster i abonnemangsform? Då är valet av rätt abonnemangssystem avgörande. 

Fler och fler branscher och företag väljer abonnemang som affärsmodell för att vinna kampen om kunderna. För att lyckas med denna affärsmodell är det avgörande att ha ett bra abonnemangssystem. 

För lite kunskap om abonnemang

Dessvärre är det många företag som inte har tillräcklig kunskap om abonnemangsformen när dom väljer system, eller går i fällan och väljer ett system baserat på hur företaget ser ut idag, inte hur företaget kan se ut i framtiden. Det kan få stora konsekvenser.

När din verksamhet är för komplext för ditt abonnemangssystem 

Ett problem du vill undvika är att din verksamhet blir för komplext för systemet ni använder. Det sker gärna när systemet inte har flexibla lösningar. Ett exempel är paketering av produkter och betalningsformer. 

Flexibilitet i produktportföljen

Utan funktioner som detta förlorar du flexibiliteten att sätta ihop olika produktpaket efter olika kundbehov, samt möjligheten att erbjuda kunderna olika typer av betalningar. Denna flexibilitet måste du ha när din produktportfölj blir mer komplex och din kundbas ökar.

Automatiserade system

För att komma runt dessa utmaningar väljer många företag att göra delar av processerna manuellt. Manuella system kan fungera bra för företag som har få kunder och låg komplexitet. Men för de flesta, kommer manuella system vara onödigt resurskrävande och ett hinder på vägen mot lönsamhet.

Ett manuellt system kräver medarbetare att hantera varje enskild kund. Med ett stort antal kunder är det lätt att tappa översikten på alla aspekter av de månatliga transaktionerna. Det gör att man fort gör fel i fakturering eller produkt- och tjänsteleveransen.

Ett bra system däremot, kommer automatiskt anpassa produktpaket och betalningssätt till kundgrupper med liknande preferenser. Systemet låter dig inte bara avgöra vad produkten kostar, så att du måste hantera alla avvikelser utanför systemet, utan följer upp alla transaktioner automatiskt. Från kunden till banken. Det behöver du för att ha bra överblick och kontroll över ekonomin.

Håll dig uppdaterad på den digitala utvecklingen

Många företag möter också hinder när systemet inte klarar av att följa med den digitala utvecklingen. Användare idag förväntar sig sömlösa och digitala användarupplevelser, i allt från köp till betalning.

Att tänka framåt när du väljer system är därför också viktigt med tanke på möjligheten att integrera systemet med externa applikationer. T.ex. Google, Facebook och BankID. Detta kräver att ditt system har öppna APIer.

Med APIer kommer du i högre grad kunna anpassa köp- och betalningsprocesser efter kundernas preferenser och behov, både idag och i framtiden. 

Det tydligaste tecknet på att ditt abonnemangssystem inte fungerar optimalt

Sammantaget kan utmaningar med ditt system på sikt bli en bromskloss för utveckling och tillväxt för ditt företag. Det blir svårare att anpassa din tjänst till nya marknader, det är dyrare än det behöver vara och det kräver större resurser än nödvändigt.

Det kommer också påverka slutanvändaren – dina kunder. Målet med ditt abonnemangssystem är att kunderna inte ska lägga märke till det. Det största tecknet på att ditt system inte fungerar optimalt är negativ respons från kunder. Vare sig det beror på faktureringsfel, bristande betalningsmetoder för dina kunder, färre sömlösa tjänster eller bristande flexibilitet i allmänhet.

Behöver du hjälp med att kartlägga vilka funktioner ditt abonnemangssystem ska ha? Kontakta oss, så hjälper vi dig att komma igång.

Ladda ner vårt whitepaper: "När behöver du ett abonnemangssystem?"

whitepaper-blog-cta-se
Ladda ner vårt kostnadsfria whitepaper nu och få exklusiva insikter och strategier för att öka abonnemangstillväxten.