Abonnemangssystem – 10 huvudfunktioner

Abonnemangssystem – 10 huvudfunktioner

Framgång baserat på en abonnemangsmodell (recurring revenue) är många företags stora dröm. Att starta ett nytt räkenskapsår med en stor kundmassa, löpande fasta avtal (intäkter), och att dessa även är förskottsbetalade, är ingen nackdel. Detta ger dig möjligheter att planlägga, investera och vidareutveckla verksamheten på ett helt annat sätt än att man varje år startar från scratch på intäktssidan.

Framgång med abonnemangsmodell

Det finns inget enkelt facit på detta men det är flera steg, faser och områden som måste vara på plats och fungera för att lyckas med abonnemang. Det är flera steg och processer som måste vara på plats för att lyckas med abonnemang, men ett av det första och viktigaste är att få på plats är ett abonnemangssystem.

En abonnemangsverksamhet bygger sin affär på andra principer än traditionella verksamheter. Därför är det viktigt att abonnemangssystemet också är byggt för löpande kundförhållande, och inte baserat på ett traditionellt transaktionsbaserat tankesätt. Då kommer man så småningom stöta på grundläggande utmaningar som är svåra att lösa utan stora manuella insatser.

Vi ser idag att många system med utgångspunkt från bl.a redovisning, näthandel och payment marknadsför stöd för abonnemangsfakturering och recurring revenue. Var särskilt uppmärksam – de flesta av dessa är vidareutvecklade från plattformar som i princip hanterar enskilda transaktioner, och inte löpande kundförhållande.

10 huvudfunktioner i ett abonnemangssystem

Att ha ett välfungerande abonnemangssystem är helt nödvändigt över tid. Många har lösningar som fungerade i början, men i takt med att verksamheten utvecklas blir det hämmande för vidare utveckling. Antingen för att den inte kan stödja ny funktionalitet som önskas, och därför kräver för mycket manuellt arbete.

  1. Registrering av nya kunder och abonnemang.
  2. Funktionalitet som hanterar olika produkter och priser, inklusive paketering och flexibilitet. Snabbt från idé ut på marknaden.
  3. Olika varianter av erbjudande, kampanjer och perioder.
  4. Löpande fakturering, och bl. a stöd för påminnelse, rest, betalstopp (faktureringsplan).
  5. Stöd av flera olika betalningsformer/-typer lokalt på din marknad.
  6. Hantera inbetalningar, avvikelsehantering och rapporter.
  7. Stöd av ändringar i ett abonnemang, och ekonomiska ändringar detta innebär, t.ex. upp- och nedgradering, uppehåll, uppsägning etc.
  8. Reskontra och saldoredovisning för alla kunder.
  9. Central KPI-rapportering, samt lagstadgad ekonomisk rapportering.
  10. Naturligtvis måste ett kärnsystem som detta ha öppna API:er, Webhooks och bra gränssnitt, så att andra system enkelt kan integreras.

Ladda ner vårt whitepaper: "När behöver du ett abonnemangssystem?"

whitepaper-blog-cta-se
Ladda ner vårt kostnadsfria whitepaper nu och få exklusiva insikter och strategier för att öka abonnemangstillväxten.