Abonnemangsekonomin ökar företagens tillväxttakt

Abonnemangsekonomin ökar företagens tillväxttakt

Siffrorna talar för sig själv: Abonnemangsrevolutionen är här, och företagen som anammar denna affärsmodell ökar stadigt.

Abonnemang som affärsmodell är på stark frammarsch i de flesta branscher. Vi har nog endast sett början av detta. Fördelarna är stora både för leverantörer och kunder. Det skapar goda förutsättningar för tillväxt för de som anammar affärsmodellen och använder den riktig.

Stora möjligheter med abonnemang som affärsmodell

Ständigt nya produkter och tjänster levereras nu genom abonnemang. Enligt en rapport från McKinsey ser man att moderna kunder väljer abonnemangslösningar på fysiska produkter av flera orsaker. För det första önskar man att reducera antal resor till butiken, vilket har lett till att man ser ett uppsving av företag som erbjuder abonnemang på dagligvaror.

Rapporten pekar också på att många tecknar abonnemang för att få medlemsfördelar och lägre priser. Detta ser man mestadels inom handel. Amazon Prime är här ett uppenbart exempel.

McKinsey-rapporten visar att omkring 60% av de som abonnerar på fysiska produkter är kvinnor men att män oftare har tre eller fler aktiva abonnemang. Det finns därför stor potential i båda kundgrupperna.

Abonnemangsmodellen ger möjlighet till en mycket närmare relation till kunderna. Man kan i högre grad skräddarsy produkterna, dialogen och användarupplevelsen efter deras vanor och preferenser. Oavsett om det är fysiska eller digitala produkter och tjänster som erbjuds.

Skandinaviska företag har en bra utgångspunkt för abonnemang

Skandinavien har kommit långt i den digitala revolutionen. Norge ligger långt över genomsnittet i EU inom de flesta områdena, men vi ser särskilt att andelen norrmän som handlar på nätet ökar.

Betalningsförmedlaren Nets ger, i deras årliga rapport Norsk E-handel, nya abonnemangslösningar mycket av äran för tillväxten inom näthandeln de senaste åren. Idag kan man både abonnera på fysiska produkter och rent digitala tjänster.

Exempelvis pekar rapporten på att nästan hälften av Norges befolkning har eller har haft ett abonnemang på streamingtjänster inom film, tv och musik. En annan spännande utveckling är att antalet norrmän som abonnerar på matvaror ökar.

Abonnemangsmodell är framtiden

Abonnemangslösningar sparar tid och pengar för konsumenten, och vi ser tydligt att kunder i Norge och Skandinavien är villiga at betala för bekvämligheten för bra abonnemangslösningar.

Kunderna efterfrågar och väljer bra produkter och tjänster i abonnemang. Marknaden är mogen för bra abonnemangslösningar i alla former och skepnader, så länge bastjänsten och upplevelsen är bra.

Även stora kapitalvaror omfamnar abonnemangsmodellen. Unga konsumenter har mindre behov och önskan om att äga, utan hyr hellre sådana varor utifrån sina egna behov. Både av ekonomiska och miljömässiga orsaker. Bilbranschen är ett exempel på detta.

Molnbaserat abonnemangssystem

Infosoft kan erbjuda ett modernt molnbaserat abonnemangssystem som täcker dagens och framtidens behov. Våra system är skalbara, flexibla och automatiserade. Vi har lång erfarenhet och kompetens att bistå våra kunder med abonnemangslösningar.

Infosoft jobbar för att skapa i vinnare i abonnemangsekonomin.

Ladda ner vårt whitepaper: "När behöver du ett abonnemangssystem?"

whitepaper-blog-cta-se
Ladda ner vårt kostnadsfria whitepaper nu och få exklusiva insikter och strategier för att öka abonnemangstillväxten.