När behöver du ett abonnemangssystem?

När behöver du ett abonnemangssystem?